Skip to main content
05/08/2022
Kết thúc tháng 7/2022, Malta Land đã gặt hái được những kết quả kinh doanh ngoạn mục, với bước đột phá mạnh mẽ. Góp phần không nhỏ vào thành công này là những cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến binh sale.

Malta Land chúc mừng các chuyên gia tư vấn bán hàng xuất sắc:

Phòng Kinh doanh xuất sắc tháng 7

Top 1: Phòng kinh doanh 8 – Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Phương Linh

Có thể là hình ảnh về ‎7 người, mọi người đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎WARD ﷺ //A Beyond Expectations MALTA CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA VINH DANH THÁNG 07.2022 PHÒNG KINH DOANH XUẤT SẮC NHẤT PHÒNG KINH DOANH 8 TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LINH PHÓ TỔ»NG GIÁM ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark‎'‎‎

Top 2: Phòng kinh doanh 7 – Trưởng phòng Đào Tư Duy

Có thể là hình ảnh về ‎9 người, mọi người đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎AWARD ﷺ //Î MALTA Beyond Expectations CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA VINH DANH THÁNG 07.2022 PHÒNG KINH DOANH XUẤT SẮC PHÒNG KINH DOANH 7 TRƯỞNG PHÒNG: ĐÀO TƯ DUY PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark‎'‎‎

Top 3: Phòng kinh doanh 6 – Trưởng phòng Nguyễn Hồng Hà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'WA //A MALTA Beyond Expectations CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA VINH DANH THÁNG 07.2022 PHÒNG KINH DOANH XUẤT SẮC PHÒNG KINH DOANH 6 TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN HỒNG HÀ PHÓ TỔ»NG GIÁM ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark'

Top 3: Phòng kinh doanh 9 – Trưởng phòng Đào Xuân Thẩm

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'WA //Î MALTA Beyond Expectations CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA VINH DANH THÁNG 07.2022 PHÒNG KINH DOANH XUẤT SẮC PHÒNG KINH DOANH 9 TRƯỞNG PHÒNG: ĐÀO XUÂN THẨM PHÓ ỔNG GIÁM ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark'

Chuyên viên tư vấn bất động sản xuất sắc tháng 7

Top 1: Nguyễn Hoàng Phương Linh

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎WARD ﷺ //A MALTA Beyond //AMALTA Expectations CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA VINH DANH THÁNG 07.2022 CHUYÊN VIÊN TƯVẤN XUẤT SẮC NHẤT NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LINH Phòng Kinh doanh 08 PHÓ TỔ»NG GIÁM ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark‎'‎‎

Top 2: Nguyễn Thanh Thảo

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎WARD ﷺ //Î MALTA Beyond Expectations CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA INÁ7202 07.2022 DANH THÁNG CHUYÊN VIÊN TƯVẤN XUẤT SẮC NGUYỄN THANH THẢO Phòng Kinh doanh 08 PHÓ Tá»NG GIÁM HÓTO”NGGIÁMĐỐC ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark‎'‎‎

Top 3: Phạm Thị Thùy

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎و //Î MALTA Beyond Expectations CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA VINH DANH THÁNG 07.2022 CHUYÊN VIÊN TƯVẤN XUẤT SẮC PHẠM THỊ THÙY Phòng Kinh doanh 07 PHÃ TỔNG GIÁM ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark‎'‎‎

Top 3: Từ Như Quỳnh

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '//A MALTA Beyond Expectations CÔNG TY CP ĐT & PT DV BẤT ĐỘNG SẢN MALTA VINH DANH THÁNG 07.2022 CHUYÊN VIÊN TƯVẤN XUẤT SẮC TỪ NHƯ QUỲNH Phòng Kinh doanh 07 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỪ THỊ TUYẾT MAI 31.07.2022 Ecopark'

Xin chúc mừng các cá nhân và tập thể xuất sắc! Cảm ơn các bạn về những nỗ lực mỗi ngày. Malta Land sẽ còn tiến xa hơn trong những dự án sắp tới, khi chúng ta duy trì được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, bừng sức sống!

——

Malta Land – Đơn vị phân phối bất động sản chính thức của Ecopark

Nhấn theo dõi Zalo OA để cập nhật các thông tin về thị trường bất động sản Ecopark: ZALO MALTA LAND

Đọc thêm

Bình luận bài viết

Về đầu trang