Những cư dân tiếp theo tại khu căn hộ Aqua Bay – Ecopark sắp nhận nhà