Câu nói yêu thích

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà chốt trăm căn

Thống lĩnh và độc lập; Quyết đoán và chính xác… săn về cho khách hàng những siêu phẩm đầu tư đáng tiền nhất

Các giải thưởng