Phan Khuê

Top 1 tháng 04/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Câu nói yêu thích

Thống lĩnh và độc lập Quyết đoán và chính xác… săn về cho khách hàng những siêu phẩm đầu tư đáng tiền nhất

Các giải thưởng

Tháng 04/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất