Phòng Kinh Doanh 05 - CN Hưng Yên

GĐKD: ĐÀM THỊ VÂN ANH

Top 1 12/2021

Câu nói yêu thích

Kinh doanh 5 với 12 thành viên là một trong những phòng Kinh doanh liên tục trong top đứng đầu về doanh số của Malta Land.

Sức mạnh của nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là nhóm

Chúa tể xuất chiêu. Khách như thiêu thân vào cọc chết

Các giải thưởng

6 lần được vinh danh