Nguyễn Văn Thành

Top 3 tháng 12/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Câu nói yêu thích

Nhắm thẳng khách hàng mà bán

Các giải thưởng

Tháng 12/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất