Câu nói yêu thích

“Sóng thị trường lên cao bao nhiêu, tôi chốt deal nhiều bấy nhiêu”

Các giải thưởng