Phạm Thị Thuỳ

Top 3 tháng 07/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Câu nói yêu thích

“Sóng thị trường lên cao bao nhiêu, tôi chốt deal nhiều bấy nhiêu”

Các giải thưởng

Tháng 07/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Tháng 03/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc