Đào Tư Duy

Top 3 tháng 04/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Câu nói yêu thích

Ở đâu có deal… là ở đó có anh Tinh anh như mắt hổ, nhìn đâu là thấy kèo thơm ở đấy

Các giải thưởng

Tháng 04/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất