Phòng Kinh Doanh 08 - CN Hưng Yên

GĐKD: Nguyễn Hoàng Phương Linh

Top 2 12/2021

Câu nói yêu thích

Biệt đội sấm chớp: Giao "nhà" nhanh, chốt "khách" lẹ

Các giải thưởng

3 lần được vinh danh