Xây dựng ‘căn hộ nhỏ’ 25m2: ‘Giới trẻ mới lập nghiệp cũng có thể mua được’