Trương Đức Doanh

Top 3 tháng 01/1970 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Câu nói yêu thích

Châm ngôn ưa thích: Thay đổi tích cực để thành công. Liên tục lọt top các bảng xếp hạng hàng tháng

Các giải thưởng

Tháng 01/1970 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc