Nguyễn Thanh Thảo

Top 1 tháng 12/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Câu nói yêu thích

Chiến thần ra tay, nhà "bay" khách ký

Các giải thưởng

Tháng 07/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Tháng 12/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất