Nguyễn Hữu Chính

Top 2 tháng 03/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Câu nói yêu thích

“Tư vấn tận tâm và nhiệt tình với khách. Hiểu khách và Đáp ứng đúng nhu cầu của khách”

Các giải thưởng

Tháng 03/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc