Nguyễn Hồng Hà

Top 2 tháng 04/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Câu nói yêu thích

Mãnh hổ sở hữu kỹ thuật săn mồi trong im lặng Tấm ngầm tầm ngầm mà chốt deal ầm ầm

Các giải thưởng

Tháng 04/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc