Câu nói yêu thích

Mãnh hổ sở hữu kỹ thuật săn mồi trong im lặngTấm ngầm tầm ngầm mà chốt deal ầm ầm

Các giải thưởng