Câu nói yêu thích

Tốc độ săn hàng và kỹ năng đàm phán là hai bí quyết chiến lược của tôi. Khách càng khó càng có động lực, hàng càng hiếm, càng máu chiến.

Sự không hài lòng của khách hàng chính là tiêu điểm để thuyết phục khách hàng.

Các giải thưởng