Nguyễn Hoàng Vũ

Top 2 tháng 11/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Câu nói yêu thích

“Tốc độ săn hàng và kỹ năng đàm phán là hai bí quyết chiến lược của tôi. Khách càng khó càng có động lực, hàng càng hiếm, càng máu chiến."

“Sự không hài lòng của khách hàng chính là tiêu điểm để thuyết phục khách hàng.”

Các giải thưởng

Tháng 03/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Tháng 11/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất