Mai Kỳ Anh

Top 1 tháng 05/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Câu nói yêu thích

“Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.”

Top 1 danh hiệu “Nữ hoàng chuyên chốt” “Hoa khôi done deal” năm 2020

Các giải thưởng

Tháng 04/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Tháng 05/2021 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất