Câu nói yêu thích

Nắm bắt cơ hội để thành công.

Các giải thưởng