Ecopark chuẩn bị có thêm chung cư mới, chiều cao lên tới 45 tầng