Đội ngũ nhân sự

Ms. Nguyễn Hoàng Phương Linh

Senior Sales Manager

Ms. Nguyễn Hồng Hà

Senior Sales Manager

Mr. Hoàng Thanh Tùng

Senior Sales Manager

Ms. Đàm Thị Vân Anh

Senior Sales Manager

Mr. Đào Xuân Thẩm

Senior Sales Manager

Ms. Mai Kỳ Anh

Sales Manager

Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo

Sales Manager

Mr. Bùi Văn Quân

Sales Manager

Mr. Nguyễn Văn Thành

Sales Manager