Phòng Kinh Doanh 09

TP. ĐÀO XUÂN THẨM

Top 3 07/2022

Câu nói yêu thích

Hoa hồng về tay, mua ngay nhà xe

Các giải thưởng

2 lần được vinh danh

Tháng 07/2022 - Phòng Kinh Doanh xuất sắc

Tháng 03/2022 - Phòng Kinh Doanh xuất sắc