Phòng Kinh Doanh 07

TP. Đào Tư Duy

Top 2 07/2022

Câu nói yêu thích

Quyết đoán trong hành động; Bách chiến, bách thắng

Bùng nổ như mãnh hổNhà bay, deal “nổ”

Các giải thưởng

3 lần được vinh danh

Tháng 07/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc

Tháng 03/2022 - Phòng kinh doanh xuất sắc nhất

Tháng 01/2022 - Phòng Kinh Doanh xuất sắc