Phòng Kinh Doanh 04

TP. Mai Kỳ Anh

Top 1 10/2021

Câu nói yêu thích

Một lần deal, chốt ngay chục căn

Phòng kinh doanh sở hữu doanh số và thành tích đứng đầu Malta Land trong tháng 10. 13 thành viên kiến tạo nên tập thể xuất sắc.

Các giải thưởng

2 lần được vinh danh

Tháng 06/2022 - Phòng Kinh Doanh xuất sắc

Tháng 10/2021 - Phòng kinh doanh xuất sắc nhất